Historiek

Het 29 BATALJON LOGISTIEK is op 01 januari 1971 ontstaan en is afkomstig uit de fusie van het ontbonden 21 en het 29 Bataljon Ordnance. Vanaf deze dag maakt het deel uit van de 2 Groepering Logistiek. Gelegen te PROPSTEIERWALD vormt het bataljon een belangrijke schakel in de logistieke keten van waaruit al het rollend materieel naar de eenheden gebruikers van het 1 (BE) Corps verzonden wordt.

Oorspronkelijk was het Bn als volgt samengesteld:

  • Staf en Staf Compagnie
  • De 230 Compagnie Maintenance Rollend Materieel, belast met het herstellen van wielvoertuigen, rupsvoertuigen, geniematerieel, het verzekeren van de classificatie, de triage en de evacuatie van het materieel in slechte staat van het 1 (BE) Corps.
  • De 250 Compagnie Park Rollend Materieel, dat de nieuwe voertuigen bestemd voor het 1 (BE) Corps rechtstreeks ontving. Deze werden er gestockeerd, geïnspecteerd, onderhouden en geleverd aan de eenheden.
  • De 271 Compagnie Depot van Rollend Materieel, belast met het stockeren, onderhouden en verzenden van de nodige wisselstukken voor de verschillende voertuigen en uitrustingen van het 1 (BE) Corps

Deze organisatie veranderde na verloop van tijd. Het is naar aanleiding van de ontbinding van de 2 Groepering Logistiek dat het 29 BATALJON LOGISTIEK onder het rechtstreekse Commando van de Sectie Logistiek van het 1 (BE) Corps geplaatst werd.

01 jun 1984 De 230 Compagnie Maintenance Rollend Materieel wordt omgevormd tot de 230 Compagnie Materieel.
01 sep 1986 De 250 Compagnie Park Rollend Materieel   wordt ontbonden maar wordt vervangen door de 271 Compagnie Berging en Classificatie.
01 sep 1986 Als gevolg van het bevriezen van de stocks van het 8 Bataljon Logistiek, komt de 231 Compagnie Maintenance Specifiek Elektronisch Materieel onder het bevel van het 29 Bataljon Logistiek.
01 jul 1992 De 271 Compagnie Berging en Classificatie gaat over naar de reserve. Als gevolg van de ontbinding “op vredesvoet” van het 51 Bataljon Logistiek komen de Compagnie Militaire Postdienst, de 260 Compagnie Munitie en het 99 Peloton Vernieuwing Munitie onder het bevel van het 29 Bataljon Logistiek.
01 okt 1994 De 260 Compagnie Munitie verhuist naar BERTRIX en komt onder het bevel van het 93 Bataljon Logistiek te staan.
01 jul 1995 Het 99 Peloton Vernieuwing Munitie en de Compagnie Militaire Postdienst worden ontbonden. De 271 Compagnie Depot, de 231 Compagnie Maintenance Elektronisch Materieel gaan over naar de reserve.
01 sep 1995 In het kader van de herstructurering van de Krijgsmacht “BEAR 97” , verhuizen de Staf en de Staf Compagnie naar het Kwartier Medisch Majoor DE BONGNIE te DOORNIK ; de 230 Compagnie Materieel verhuist naar GROBBENDONK.
01 okt 1995 Naar aanleiding van de herstructurering wordt het 29 Bataljon Logistiek onder het bevel geplaatst van de Divisie Logistieke Steun (Div Log Sp) en wordt het 29 BATALJON LOGISTIEK VAN EERSTE INTERVENTIE.

Bestaande uit :

– een Staf en Staf Compagnie te DOORNIK,

– de 100 Compagnie Ravitaillering (heropgericht begin 1995) te THUIN,

– de 230 Compagnie Materieel te GROBBENDONK

– In operaties wordt de 17 Compagnie Transport (Heavy) eraan toegevoegd.

In deze configuratie heeft het 29 Bataljon Logistiek een tweevoudige hoofdopdracht
in het kader van MND(C) (Multinationale Divisie Centrum (Luchtvervoerbaar)), de logistieke steun GS (General Support) leveren aan de Brigade Para Commando en de logistieke steun DS (Direct Support) leveren aan de Belgische Divisietroepen.

OP BEVEL van de Staf van de Landmacht, de logistieke steun GS en/of DS leveren aan troepen tijdens een operatie.

Tengevolge de herstructurering van de Krijgsmacht in 2001 (vision 2015), wordt het 29 Bn Log hervormd tot het 29 BATALJON LOGISTIEK GS (Algemene Steun) met als thuisbasis het Kwartier DEN TROON te GROBBENDONK.

Op 01 januari 2002 wordt het nieuwe 29 Bataljon Logistiek opgericht in de volgende samenstelling:

  • De Staf en Compagnie Staf en Diensten te Grobbendonk
  • De 10 Compagnie Transport te Grobbendonk
  • De 101 Compagnie Ravitaillering te Grobbendonk
  • De 230 Compagnie Materieel te Grobbendonk
  • De 261 Compagnie Munitie te Zuttendaal
  • met detachementen: MISTRAL in Houthulst
  • Regionaal Mun Dep in Leopoldsburg

Op 1 januari 2011 is de transformatie van Defensie een feit. Dit zal ons bataljon grondig veranderen. Zo wordt 261 Cie Mun ontbonden en komt 260 Cie Mun te Bertrix bij het 29 Bn Log.

Het 29 Bn Log is nu officieel een tweetalig bataljon. O.a. nota’s en bevelen worden nu in de 2 landstalen gegeven.

  • De Staf te Grobbendonk
  • De 10 Compagnie POL & Transport Heavy te Grobbendonk
  • De 101 Compagnie Ravitaillering en Diensten te Grobbendonk
  • De 230 Compagnie Materieel te Grobbendonk
  • De 260 Compagnie Munitie te Bertrix