Welkom

Welkom op de website van het 29 Bataljon Logistiek, het grootste logistieke bataljon van de Landcomponent.
Het 29 Bataljon Logistiek wil een excellente partner zijn in het verzorgen van logistieke steun in het domein van materieel, ravitaillering en diensten, transport en munitie, zowel in België als ter ondersteuning van buitenlandse operaties en oefeningen. Voor het uitvoeren van al deze gespecialiseerde opdrachten kan het bataljon beroep doen op heel wat technisch competente, gespecialiseerde en gemotiveerde medewerkers. Niet voor niets is het devies van het 29 Bataljon Logistiek Vis unita fortior of Samen staan we sterk.

Sinds de uitvoering van het transformatieplan van 2009 beschikt het 29 Bataljon Logistiek over een aantal unieke capaciteiten : het is de enige provider van munitie voor gans Defensie, het bataljon is het competentiecentrum voor brandstoffen voor landtoepassingen en het is de enige eenheid die over een zware transportcapaciteit beschikt.

Ons bataljon is gehuisvest op twee locaties : in het kwartier Den Troon te Grobbendonk en te Bertrix.

 

 

Opdrachten bataljon, opgelegd door COMOPSLAND-G4

  • Deelnemen aan operaties in een nationaal of internationaal kader op alle terrein en in alle omstandigheden met als prioritaire opdracht het leveren van logistieke steun;
  • In garnizoen het beheer, de opslag en het transport van producten klasse III (brandstoffen, oliën en vetten) en V (munitie) verzekeren en algemene transportsteun leveren ten voordele van alle eenheden van Defensie;
  • In garnizoen de logistieke steun leveren aan alle klanteenheden volgens de geldende voorschriften en richtlijnen;
  • Deelnemen aan de verdediging van het grondgebied of de belangen van de Natie;
  • Hulp aan de Natie leveren;
  • De algemene territoriale steun in BEL helpen verzekeren met het daarvoor op de organieke tabel voorziene personeel.